Zakres usług kancelarii zgodnie z ustawą Prawo o notariacie obejmuje:
 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie: pieniędzy, dokumentów
  i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie na żądanie stron: projektów aktów, oświadczeń
  i innych dokumentów,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.


Każda czynność, której przedmiotem jest obrót nieruchomościami wymaga formy aktu notarialnego. Tych czynności strony dokonują osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego w formie aktu notarialnego.

Podczas wizyty w kancelarii Klient powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty bądź paszport), a także znać NIP. W przypadku, gdy stroną danej czynności jest osoba prawna dodatkowo niezbędny jest odpis KRS. 

Strona główna
  Zakres usług
  Przed wizytą w kancelarii
  Plan dojazdu
 50-059 Wrocław
ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 lok.229
(budynek NBP, wejście od ul. Kazimierza Wielkiego)  

tel. sekretariat:
+48 71 343 11 23
+48 71 788 70 14
+48 71 788 70 15


fax: +48 71 343 11 23 wew. 22


tel. kom. sekretariat: 783 993 841

e-mail:
sekretariat@notariusze.wroclaw.pl